erasmus min

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La composició del Consell Escolar de l'IES Jaume I de Borriana és la següent:

 1. EQUIP DIRECTIU: Mª Carmen Usó Juan (Directora), Regina Rodrigo Carda (Cap d'Estudis d'ESO i Batxiller) i José Miguel Segura Roselló (Secretari, amb veu i sense vot). Quan les circunstàncies ho aconsellen també participen com convidats Vicent Ucher Soler (Cap d'Estudis dels Cicles Formatius d'FP) i/o Juan Bta. Flich Julià (Vicedirector).
 1. DESIGNACIÓ DE L'AJUNTAMENT: Santiago Zorío Clemente (des de desembre de 2017).
 1. SECTOR DE MARES/PARES D'ALUMNES:
   • 1ª meitat, des de desembre de 2015: María Martí Martínez, Concepción Cerezuela Cerezuela.
   • 2ª meitat, des de desembre de 2017: Ainhoa Carda Navarro, Dolors Albero Peris i Natividad Alamilla.
   • Per designació directa de l'AMPA més representativa del centre, des de juny de 2017: Rosana Sanchis Mañanós.
 1. SECTOR D'ALUMNES: 
   • 1ª meitat, des de desembre de 2015: Nuria Monfort Vicent, Marc Ferriols Martí, Aitana Tudela Musoles.
   • 2ª meitat, des de desembre de 2017: Anna Pedroche, Nekane Magaliz Corozo.
 1. SECTOR DEL PROFESSORAT:
   • 1ª meitat, des de desembre de 2015: Salvador González, Gloria Caballer, Guillermina Martínez i Vallivana Dosdá Peris.
   •  2ª meitat, des de desembre de 2017: Mª Sonia Traver, Isabel Corell, David González i Francisco A. Mestre Redón.
 1. SECTOR DEL PERSONAL NO DOCENT:
   • 2ª meitat, des de desembre de 2017: Inmaculada Herreros Parra.

Les Comissions del Consell Escolar del Centre són les següents:

 1. COMISSIÓ PERMANENT I DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA:  Mª Carmen Usó Juan,Regina Rodrigo, Francisco A. Mestre, Ainhoa Carda, Salvador González, Concepción Cerezuela i Vallivana Dosdá.
 1. COMISSIÓ ECONÒMICA: Mª Carmen Usó, José Miguel Segura, Francisco A. Mestre, Mª Sonia Traver, Rosanna Sanchis,i Vallivana Dosdá.
 1. COMISSIÓ DE TUTORIA I ORIENTACIÓ: Mª Carmen Usó Juan, Regina Rodrigo, Ainhoa Carda, Dolors Albero, Gloria Caballer, Guillermina Martínez i Aitana Tudela.
 1. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:Mª Carmen Usó Juan, Regina Rodrigo, Santiago Zorío, Mª Sonia Traver, Salvador González, Ainhoa Carda, María Martí i Aitana Tudela.

 ------------------------------------------------

Les reunions ordinàries del Consell Escolar del Centre són normalment en dilluns o en dimecres a les 19:00 hores a la Sala de Professors, prèvia citació per escrit i/o per correu electrònic amb l'ordre del dia i segons la normativa vigent, per part de la Secretaria.

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DPl. Sanchis Guarner, s/n 
12549 - Borriana

T964 73 89 35

Cercar