Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
La Comissió de Coordinació Pedagògica (CO.CO.PE.) de l'institut està formada pels Caps de Departament, a més dels Caps d'Estudis i la Directora del centre. El membre més jove actua com Secretari de les sessions al llarg del curs. Aquest òrgan de govern es reuneix mensualment i la seua composició durant l'actual curs escolar és la següent:
 
 • Dúnia Alemany
 • Vallivana Dosdá
 • Rocío Montollío Catalán
 • Carmen Usó Juan (Directora)
 • Juan Hilario Segarra Martí
 • Nieves Compay Calleja
 • Regina Rodrigo Carda (Cap d'Estudis d'ESO i Batxillers)
 • Vicent Saura Marco
 • Mª Dolores Tarrazón Marco
 • Juan Manuel Ros Cherta
 • Guillermina Martínez Usó
 • Fco. Antonio Mestre Redón
 • Isabel Corell Juan
 • Consol Selfa Vivens (Secretària Suplent de la COCOPE)
 • Fernando Golf Sánchez
 • Salvador González Fernández
 • Vicent Ucher Soler (Cap d'Estudis del Cicles Formatius d'FP)
 • Francisco José Meneu
 • Fernando Soriano Vilar
 • Jesús Cabrera Mas
 • César Rubio Capella
 • Inmaculada Bellés (Secretària de la COCOPE)
 • Félix Alcudia Palacios
 • Mª Lara Beltrán Pérez
 • Mar Garí Palau

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DPl. Sanchis Guarner, s/n 
12549 - Borriana

T964 73 89 35