erasmus min

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Un poc d'història

2 de Nov de 1967

Inici

L'institut va ser creat per decret del Ministeri de Educació i Ciència de 2 de Novembre de 1967 com a Secció Delegada Mixta d`Ensenyament Mitjà, adscrita a l`institut de Batxillerat de Vila-Real.

inici ies

2 de Nov de 1967

20 juny 1974

Transformació

Per Decret del Ministeri d'Educació i Ciència de 20 de juny de 1974 es va transformar en Institut Nacional de Batxillerat Mixt, tot açò amb efectes des del curs 1974-75.

22 juny 1988

Primera subasta

En 22 de juny de 1988 va ser subastada l`ampliació de 4 aules, saló d´actes i altres treballs.

hist 2 b

22 juny 1988

23 novembre 1989

Segona subasta

El 23 de novembre de 1989 va ser subhastada la remodelació del centre i una instal·lació de calefacció.

Any 1997

Ampliació del pati

En 1997 van ser adjudicades les obres de l`ampliació del pati amb construcció de pistes poliesportives i condicionament del pati, tanques, etc.

hist 2 a

Any 1997

2 setembre 1997

Canvi de nom

El dia 2 de setembre de 1997 un Decret de la Generalitat Valenciana va canviar el nom del centre pel d' Institut d`Educació Secundari Jaume I.

borriana

Any 1998

Canvi a la ESO

El curs 1998-1999 es va implantar el 3r curs d`E.S.O. i es va suprimir el 1r de BUP

Any 1998

15 juny 1999

Noves aules

El 15 de juny de 1999 es van adjudicar les obres de construcció de sis noves aules i la superficie construida resultant era de 5641,79 metres quadrats, mentre que la superficie total del recinte escolar era de 15604,96 metres quadrats

17 juliol 2001

Batxillerat

El 17 de juliol de 2001 van ser autoritzats el Batxiller d`Humanitats i Ciències socials i el Batxiller de Ciències de la Natura i de la salut, amb efectes des del curs 2000-2001

17 juliol 2001

8 maig 2002

Nou Cicle d'Informàtica

Per Ordre de la Conselleria de Cultura i Educació de 8 de maig de 2002 es va implantar el Cicle Formatiu de Grau Superior "Administració de sistemes informàtics" (A.S.I.).

prova daccacs ies jaume i de borriana

Any 2004

Nous col·legis

El curs 2004-2005 es va incorporar al centre el Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria procedent dels Col.legis Públics d'Educació Infantil i Primària "Roca i Alcaide" i Penyagolosa" de Borriana

Any 2004

21 abril 2005

Don Quijote 24h

El dijous 21 d'abril de 2005 es va celebrar al Saló d'Actes de l'institut una lectura col·lectiva de Don Quijote de la Mancha de M. de Cervantes de 24 hores de durada.

quijote

Any 2005

Nous Cicles

En l'actualitat a l'Institut Jaume I de Borriana s'imparteix -de manera progressiva des del curs 2005-2006- el primer i el segón cicle de Secundària i Batxiller en les modalitats de Ciències de la Natura i la Salut i Ciències Humanes i Socials.També s'imparteixen cinc cicles formatius de Formació Professional: Administració de sistemes informàtics (Graus Mitjà i Superior), Comerç i Màrqueting (Graus Mitjà i Superior) i Art Faller i Construcció d'Escenografies (Cicle Superior).

comerc2

Any 2005

Any 2007

Logo i web

El logotip de l'institut fou adoptat de forma oficial a finals del curs 2007/08, després d'un concurs entre tota la comunitat educativa del centre. Des de juliol de 2008 l'insitut compta amb un espai web i un nom de domini propi en Internet.

logo iesjaumei trans

Any 2008

Programes PAE, PASE i PQPI

es del curs 2008/09 el nostre institut imparteix ensenyaments dins del Programes d'Atenció a la Diversitat. En concret, els programes P.A.E. (Programa d'Acompanyament Escolar) durant les vesprades, el P.A.S.E. (Programa d'Acollida al Sistema Educatiu) per l'alumnat inmigrant sense competències lingüístiques en valencià/castellà, el P.Q.P.I. (Programa de Qualificació Professional Inicial) de Microinformàtica.

pase

Any 2008

Any 2009

Cicles de Comerç i Màrqueting

Es van implantar al nostre institut els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de la Família Professional de Comerç i Màrqueting

Any 2009

Sol·licitud Cicle Art Faller

En octubre de 2009, amb l'acord unànim del Claustre de Professors/-es i del Consell Escolar del centre, es va sol·licitar a l'Administració Educativa la implantació a l'institut i posada en funcionament d'un Cicle Formatiu d'Art Faller i Construcció d'Escenografies

Any 2009

Any 2012

Comença el Cicle Formatiu d'Art Faller i Construcció d'Escenografies.

En setembre de 2012 es va posar en funcionament l'esmentat Cicle -concretament un Cicle Formatiu de Grau Superior- d'Art Faller i Construcció d'Escenografies.

Març 2013

Primera cremà

En març de 2013 es va plantar i cremar al nostre centre la primera falla de l'IES Jaume I de Borriana, íntegrament reralitzada per l'alumnat del Primer Curs de l'esmentat Cicle Formatiu, amb l'assistència del Director General de l'FP de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, la Directora Territorial de Castelló, la Inspecció Educativa, el Senyor Alcalde i Regidors de l'Ajuntament de Borriana i de les Falleres Major i Major Infantil de la localitat.

hist 4 a

Març 2013

Estiu 2013

Manteniment del Centre

Durant els mesos de juliol i agost de 2013 es van realitzar treballs de certa consideració per a assegurar el manteniment de l'inmoble principal i el correcte funcionament d'algunes instal·lacions de tot el centre. Així, a més de pintar de cap nou la façana principal del bloc original de l'institut i la tanca davantera externa, es va millorar i acondicionar la instal·lació elèctrica del centre i la instal·lació d'enmagatzematge i canalització d'aigua freda i calenta.

hist 5

Any 2013

Migració a Itaca

Durant el curs escolar 2013/14 la gestió administrativa de l'institut ha de migrar, per ordre de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, de l'antic programa informàtic GesCen a la plataforma digital Ítaca.

logo itaca

Any 2013

Any 2013

Nous programes educatius

A començament del curs escolar 2013/14 s'enceten nous programes educatius com l'Aula d'Excel·lència i la Mediació Escolar, per exemple.

Any 2014

Aula CIL

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana dota al nostre centre, per al curs escolar 2014/15, d'una Aula CIL de Comunicació i Llenguatge amb personal especialitzat i mitjans materials adequats per atendre les necessitats educatives d'aquest tipus d'alumnat.

CIL

Any 2014

Març 2015

Xarxa de Centres Plurilingües

En març de 2015 la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana aprova el projecte del centre per a incorporar-se a la Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana

12 de novembre de 2015

Quijote 24h i homenatge a la professora Elisa Beltrán

El 12 de novembre de 2015 a les 9:00 hores va començar al Saló d'Actes del centre una lectura ininterrompuda de 24 hores del Quijote de Cervantes, en conmemoració del 400 aniversari de la publicació de la seua Segona Part en novembre de 1615 i en homenatge a la professora d'Anglés Elisa Beltrán Salvador.

elisa 2015 3

12 de novembre de 2015

Finals del 2015

Primera fase de Xarxa Llibres

Entre finals de l'any 2015 i començaments de l'any 2016 s'inicia al centre la primera fase de l'anomenat programa XarxaLlibres de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana per a la gratuïtat dels llibres de text i materials docents.

xarxallibres

Maig 2016

Cicle Mitjà de Fusteria i Moble

Al mes de maig de 2016 l'administració educativa autoritza la implantació al centre la começament del curs escolar 2016/17 d'un Cicle Formatiu de Formacio Professional de Grau Mitjà de Fusteria i Moble, dins de la Família Professional de Fusta, Moble i Suro.

fusta

Maig 2016

Any 2017

Aprovament implantació ABP en la ESO

S'aprova en el Claustre i en el Consell Escolar la implantació per al curs escolar 2017/18 en els grups de Primer d'ESO -i posterior en els altres nivells d'ESO de manera progressiva- d'un nou model educatiu basat en la metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes).

abp

Setembre 2017

ABP en 1er. ESO

En setembre de 2017 comença el procés de posada en funcionament i implantació del programa ABP (aprenentatge basat en projectes) en els grups d'alumnes de 1r d'ESO. La inversió en noves tecnologies exigida per aquesta nova metodologia docent és sufragada en gran part per les donacions de diverses empreses de l'entorn de l'institut.

abp1

Setembre 2017

Setembre 2018

ABP en 2n. ESO

En setembre de 2018 comença el procés de posada en funcionament i implantació del programa ABP (aprenentatge basat en projectes) en els grups d'alumnes de 1r d'ESO.

abp2

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DPl. Sanchis Guarner, s/n 
12549 - Borriana

T964 73 89 35

Cercar